Researchers

Azamat ARPACHIEV
Contact
Selçuk Üniversitesi, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Edebiyat Fakultesi. Sosyoloji Bölümü.
Selçuklu-Konya / TÜRKİYE

Objects of Research
power elite
democracy
transformation